Odvlhčovače Brno, odvlhčování a vysoušení pro stavebnictví, průmysl a domácnost

Nemůžeme ovlivnit venkovní klima, ale díky kontrole vnitřního klimatu můžeme vytvářet optimální podmínky pro zvýšení produktivity, zachování hodnoty, zdraví, komfortu a energetické účinnosti pro průmyslové výrobce, uživatele a vlastníky budov. Ujistěte se, že jsou tyto podmínky optimální. Odvlhčovače AERIAL se používají v komerčních budovách a průmyslových procesech k odstranění vlhkosti vzduchu a regulaci vlhkosti, své uplatnění mají hlavně ve vodním hospodářství a odpadních vodách, pro sklady, haly, archivy, muzea a výstavní síně.

Některé příklady odvlhčování v průmyslu

 • Odvlhčovače AERIAL se používají speciálně k ochraně dopravních a technických místností velkých lodí proti korozi. Známá výletní loď má více než 50 vestavěných systémů od firmy AERIAL.
 • Odvlhčovací systémy AERIAL chrání citlivou technologii ve větrných turbínách. Jeden z nejmodernějších pobřežních větrných parků využívá robustní a bezpečnou technologii začleněnou do našich jednotek v drsném mořském prostředí.
 • Naše sušičky například zajišťují, že organický zdravotnický materiál je vysušen na konci výrobního procesu tak, aby mohl být zabalen a použit.
 • Německé ozbrojené síly, Bundeswehr, chrání své zbraňové systémy pomocí kondenzačních sušiček AERIAL.
 • Naše odvlhčovací jednotky chrání cenné kulturní dědictví ve státním archivu v Hamburku. Mnoho dalších vládních zařízení, jako například univerzita v Káhiře, také důvěřuje spolehlivosti našich jednotek.
 • Známý portugalský výrobce tabáku používá sušičky AERIAL k ukládání surového tabáku. Skladovací plocha zabírá několik tisíc metrů krychlových.
 • V zásadě mají naše zařízení rozsáhlé možnosti použití s různými scénáři a při různých typech vysoušení. Vysoká vlhkost vzduchu bez ohledu na typ místnosti nebo prostoru může být účinně a systematicky snížena. V mnoha případech není standardní způsob řešením, které hledáte. A právě tady je třeby využít řešení na míru. Zeptejte se nás a poradíme Vám, důvěřujte naší technologii a společně najdeme řešení problému s vlhkostí.

Bylo by snadné sestavit velmi dlouhý seznam zajímavých aplikací, pro které byly naše výrobky používány v průběhu posledních 25 let. Od počátku naší práce jsme dodali více než 100 000 jednotek širokému spektru průmyslových i obchodních zákazníků po celém světě.

Vodovodní hospodářství

Rez je nežádoucí druh koroze na povrchu potrubí a armatur ze železa. Rez nevytváří na železe souvislou ochrannou vrstvu jako u jiných oxidů kovů a železo tak není chráněno před další korozí způsobenou vlhkostí. Rez je svoji strukturou porézní, opadává postupně a permanentně tak obnažuje čerstvý povrch materiálu. Rez postupuje do hloubky materiálu a může kovové předměty zcela zničit. Poškození vlhkostí se musí stát minulostí.

Předcházení korozi

Koroze povrchu materiálů není jenom optický problém ve vodárenství. Výsledné poškození, dodatečné opravy a servis zařízení, pravidelná obnova ochranného antikorozního nátěru, to vše vede k obrovským nákladům vynaložených na údržbu a udržení zařízení v provozuschopném stavu.

Ochrana přenosu dat

Velmi citlivou elektroniku zařízení pro přenos dat je nutné chránit proti nežádoucímu působení vysoké vzdušné vlhkosti. Elektronické součástky a plošné spoje jsou náchylné na působení vzdušné vlhkosti. Vodní pára za přítomnosti kyslíku z ovzduší působí na povrch součástek a plošných spojů jako elektrolyt a způsobuje korozi. Odvlhčovače od společnosti AERIAL Vám pomohou ochránit tuto citlivou technologii a zabránit poruchám a falešným poplachům.

Ochrana budov

Trvale vysoká vlhkost vzduchu v budovách může rychle vést k tvorbě a růstu plísní a představuje tak skutečnou hrozbu pro budovy. Zachovat hodnotu těchto budov je dnes samozřejmostí a nutností. Ochrana proti vlhkosti a korozi šetří nejen náklady, ale udržuje i hodnotu budov. Jen v Německu důvěřuje odvlhčovačům AERIAL více než 800 vodáren a vodohospodářských zařízení. Poskytujeme profesionální poradenství při výběru vhodné jednotky pro každou velikost místnosti.

Udržování stálé vlhkosti

Úroveň vlhkosti v muzeích, archivech a expozicích

Požadavky na ochranu depozitáře vyžadují, aby teplota v místnosti a vlhkost v muzeích a dalších oblastech byla udržována na konstantní hodnotě. Smyslem odvlhčování je potlačení hodnoty rosného bodu a tím zabránit kondenzaci vlhkého vzduchu na exponátech. V mnoha případech nejsou všechny místnosti správně a optimálně klimatizované, nebo nemají potřebný přívod upraveného vzduchu z centrálního klimatizačního a větracího systému. Odvlhčovače společnosti AERIAL jsou ideální pro splnění těchto požadavků a udržení požadované vlhkosti vzduchu.

Odvlhčovače AERIAL jsou aplikovány v mnoha známých i méně známých místech. Například v Káhiře udržují naše jednotky AERIAL ideální vlhkost v pyramidách a pohřebních místnostech.

Ochrana historických automobilů a vozidel

Jak můžeme dosáhnout ideálních kalifornských podmínek? Auta a vozy z Kalifornie jsou pro odborníky a techniky známé jako relativně bezkorozní. Obvykle jsou ve velmi dobrém technickém stavu po dobu až 20 let. Jejich dobrý technický stav přímo souvisí s nízkou úrovní vlhkosti. Nízká vlhkost vzduchu zabraňuje shromažďování vlhkosti v dutinách vozidla, omezuje korozi kovových částí, redukuje tvorbu hniloby dřeva, kůže a dalších materiálů. Poškození vozidel vlhkostí je způsobeno zejména změnami teploty a vlhkosti okolního vzduchu s nedostatkem cirkulace vzduchu.

Další příčinou poškození vlhkostí je, pokud se vozidlo nachází ve vlhkém počasí nebo dešti. V těchto případech může voda nebo vlhkost, která se drží na vozidle, prach a nečistoty, které se usazují do výklenků a dutin automobilu, rychle vést ke korozi vozidla. Totéž platí pro negativní působení vlhkosti na rozvody automobilové elektroinstalace, která může začít korodovat, zejména se jedná o zástrčky, kontakty a konektory. To vše může způsobit nepojízdnost vozu, časté poruchy vozidla bez viditelné příčiny a v souhrnu vést k nákladným opravám a výměně autodílů, protože byly poškozené vlhkostí a korozí.

Garáž není dostatečnou ochranou

Uzavřená garáž automobil neochrání, ale více poškodí. Váš automobil před poškozením způsobeným vlhkostí v uzavřené garáži není dostatečně chráněn. Je zřejmé, že je Vaše auto v garáži dobře chráněno proti všem druhům počasí, avšak vlhkost, kterou jste si „přivezli“ do garáže s automobilem, je také uzamčena uvnitř garáže.

Kromě toho všeho, se může nežádoucí venkovní vlhkost do prostoru garáže dostávat ventilačními otvory vlivem změnami počasí. Samotný uzavřený prostor garáže nestačí k ochraně Vašeho vozu nebo jiného vozidla proti korozi způsobené vlhkostí.

Použitím odvlhčovačů AERIAL zajistíte, že klima ve Vaší garáži bude přívětivé. Vzduch je vysušen a ukrytá vlhkost je odstraněna z dutin, trhlin a dalších skrytých a těžko přístupných míst Vašeho vozidla. A zároveň samotná garáž, nářadí, náhradní díly, cyklistické kola nebo motocykly zaparkované v garáži, jsou udržovány v suchu a chráněny před poškozením způsobeným vzdušnou vlhkostí.

Použitím odvlhčovačů AERIAL zajistíte, že klima ve Vaší garáži bude přívětivé. Vzduch je vysušen a ukrytá vlhkost je odstraněna z dutin, trhlin a dalších skrytých a těžko přístupných míst Vašeho vozidla. A zároveň samotná garáž, nářadí, náhradní díly, cyklistické kola nebo motocykly zaparkované v garáži, jsou udržovány v suchu a chráněny před poškozením způsobeným vzdušnou vlhkostí.

Použití odvlhčovaců AERIAL

 • ochrana orgánů a oltářů v kostelech,
 • knihovny,
 • městské a státní archivy,
 • úschova cenných předmětů, dokumentů a filmů.