Odvlhčovače Brno, odvlhčování a vysoušení pro stavebnictví, průmysl a domácnost

Praní a sušení prádla v rodinném nebo bytovém domě využívá značné množství energie a může tvořit až 20 % celkové spotřeby elektrické energie pro domácnost. Ve skutečnosti sušení prádla bubnovou sušičkou nebo vnitřní sušičkou vzduchu spotřebuje ještě více energie než samotné praní. Prádelna je víc než jen technické zařízení, je to vše spolupráci mezi operačními, ekologickými, ekonomickými, sociálními a v neposlední řadě tvůrčími faktory.

Z ekologického hlediska je společná prádelna ideální k praní a sušení prádla v bytových domech. Společná prádelna pomůže uživatelům ušetřit energii, snížit provozní náklady a využívat energeticky úsporné spotřebiče. Pružný provoz i infrastruktura jsou navržené tak, aby vyhovovali požadavkům uživatelů a zajistili lepší klima v prostorách. Prací věže v jednotlivých bytech představují přesný opak – jsou z ekologického i komunálního hlediska mnohem výhodnější. Nicméně se domníváme, že ve veřejné prádelně bude méně konfliktů.

Srovnání mezi běžným sušením prádla bubnovou sušičkou a vnitřní sušičkou prádla

Běžné sušení prádla

 • Prádlo nemusí být zavěšené.
 • Vysoká spotřeba energie; Existují však také energeticky úsporné modely na trhu nebo ohřívače tepelných čerpadel s ratingy A +++.
 • Bytové domy obvykle mají víc než jen jednu pračku nebo sušičku.
 • Zbytková vlhkost se rozptyluje do okolního vzduchu.

Sušení prádla v sušárně

 • Prádlo musí být zavěšené.
 • Energeticky úsporné kondenzační sušení, klasifikované jako A1 (Vnitřní sušičky prádla jsou v současné době klasifikovány pouze ve Švýcarsku.)
 • K dispozici je pouze jedna jednotka pro všechny nájemníky v bytovém domě – za předpokladu, že je vše koordinováno odpovídajícím způsobem.
 • Sušení prádla bez zbytkové vlhkosti.

Výhody vnitřních sušiček prádla

 • Prádlo působí dojmem jakoby bylo usušené na čerstvém vzduchu. Neobsahuje téměř žádné záhyby a přehyby, proto je třeba mnohem méně žehlení.
 • Oděvy nejsou při sušení vystavené tření, což je šetrnější pro vaše prádlo a zachovává se tak původní stav textilií.
 • Jemné textilie, od kašmíru po hedvábí, které nejsou vhodné pro sušení v bubnu, lze pomocí této metody jemně vysušit.
 • Dalším užitečným vedlejším účinkem sušičky prádla je, že místnosti zůstávají suché, zabraňuje vlhkosti stěn a cihel. To zabraňuje tvorbu plísní a předchází se poškození zdraví, vybavení, majetku a zároveň zajišťuje příjemné a zdravé vnitřní prostředí.