Odvlhčovače Brno, odvlhčování a vysoušení pro stavebnictví, průmysl a domácnost

Mezi typické a časté případy poškození majetku, domů, chat, chalup a bytů vodou, patří tekoucí radiátor, poškozené vodovodní potrubí, špatně připojená pračka nebo myčka nádobí, netěsnící odpad, náhle praská napouštěcí hadička WC, unikající pojistný ventil na bojleru, a než se tuto nepříjemnou nečekanou událost dozvíte, je vše ponořené pod vodou. Myslet si, že se Vás tyto situace netýkají, by bylo velkou chybou. Škody způsobené vodou jsou jednou z nejčastějších forem poškození, ke kterým dochází v domácnostech. Následná likvidace škod způsobených vodou mohou být finančně velice náročné. Pro obnovu a zmírnění škod způsobených vodou je třeba použít různé profesionální metody vysoušení.

Poškození vodou z důvodu povětrnostních vlivů

Domníváte se, že pokud bydlíte daleko od řeky nebo potoka, že jste v bezpečí před vysokou vodou? Není tomu tak, krupobití, přívaly deště a lokální záplavy jsou často příčinou velmi vážného poškození majetku vodou. Zaplavené sklepy a suterény jsou noční můrou každého majitele domu. Vyjma vysoké vody jsou nejčastější příčinou poškození majetku vodou přívalové deště, vadné netěsnící nebo chybějící zpětné kanalizační klapky, případně proudy podzemní vody tekoucí přes stěny sklepa. Problémem může být i odstřikující voda u silnice a voda z tajícího sněhu.

Poškození vodou způsobené hašením

K poškození majetku vodou může dojít také při hašení požáru. Někdy voda použitá k hašení ohně způsobí daleko větší škody než samotný požár. Vlhkost, která zůstane po zatečení vody v konstrukci budovy, podlahách, stěnách, v tepelných a protihlukových izolacích, představuje závažnou komplikaci. Kovové předměty a konstrukce korodují, dřevěné podlahy a nábytek se rozkližují, kroutí, praskají, textilní věci zatuchávají. Následný růst a šíření zdraví škodlivých plísní je nežádoucím a nepříjemným následkem vysoké vlhkosti. V zimním období promrznutí mokrého zdiva a stěn může narušit statiku budov.

Vysoušení budov a nově postavených domů

V současnosti může výstavba nového domu nebo rekonstrukce objektu díky moderním stavebním technologiím trvat mnohem méně času. Nové postupy a trendy ve stavebnictví, urychlování realizace výstavby, jsou ale příčinou nárůstu a hromadění vzdušné vlhkosti v budovách. Nahromaděná vlhkost způsobuje postupnou degradaci budov a objektů. Vlhkosti, která vzniká při provádění stavebních prací nebo u dokončených staveb, je obtížné se zbavit přirozenou pomalou cestou jako je větrání, ohřívání, ofukování, někdy je to dokonce zcela nemožné. Nejčastějším zdrojem vlhkosti je vlhkost ze stavební činnosti, protože vodní pára je vázána ve stavebních materiálech vlivem mokrých technologických procesů. Zemní vlhkost svojí kapilární vzlínavostí také může přispívat ke zvýšené vlhkosti v objektu.

Ve snaze šetřit energii a snížit náklady na vytápění budov jsou vnější stěny často izolovány vysoce kvalitní izolací. Tato tepelná izolace znemožňuje difúzi par zevnitř směrem ven a tím je přerušen proces samovolného přirozeného vysoušení. Je jen otázkou času, než se poškození vlhkostí projeví. Evidentní rozsah následků poškození vlhkostí bez nuceného odvlhčování se může nečekaně ukázat až za několik let. V tomto okamžiku často nastává stadium, kdy je již nutná rozsáhlá rekonstrukce objektu, domu.

AERIAL – Váš dokonalý partner v oblasti výstavby a vysoušení škod způsobených vodou a vlhkostí.